At Define İşareti

At sembolü Güneş’in tarihi bir imi olarak görülür. Arkeologlar atın ilk defa Ukrayna’da evcilleştirildiğini ileri sürer.

Bu motif zenginliği, refahı, bolluğu ve hızı simgeler. Anadolu’da zaman zaman görülen bir semboldür. Asıl uygulanma sebebi olarak biz atın sadakatinin önemini ortaya koymak istiyoruz. Bazen görülen köpek motifinde de olduğu gibi; bir mezar yakınına bu semboller uygulanırsa, orada yatan kişinin bu sadık hayvanlarla olan uzun süreli ilişkisi ve sadakatleri betimlenmiş olur. Konuya aşağıda kendi başlığında yer verdik.

Koç Define İşareti

Özellikle bir erkek sembolüdür önderliği ve gücü belirtir. Birçok sistemde kullanılan bu popüler motif aynı zamanda azmi ve itibarı da gösterir.

Sağlığında lider ve reis konumuyla yaşamış olan erkek kişilerin mezar yakınlarında veya stellerinde daha sıklıkla görülebilmektedir.