Deve Define İşareti

Antik Kültürlerde Deve Antik kültürlerde ve arkeolojik kontekstlerde deve sembolü kullanıma alınmamıştır. Daha ziyade Afrika ve Ortadoğu’nun günlük yaşamında önemli yer tutan bu hayvana ait figürler batılı insanın dünyasında kendine pek yer bulamamıştır. Buna karşın batı ve doğu ülkelerinin coğrafi anlamda ortasında yer alan Anadolu coğrafyasında yaşayan insan toplulukları, bu hayvana yoğun ilgi göstermiş ve […]

Okumaya Devam Et

Güvercin ve Kartal Define İşareti

Güvercin Define İşareti Definecilik ve arkeolojinin epigrafisi alanında ise güvercinin farklı bir bakış yönü vardır. İslam Ebced’inde olduğu gibi eski Yunan harf sayılama sisteminde güvercin belli başlı bazı ifadelerin sembolü olmuştur. Güvercinin Grek dilindeki karşılığı “PERİSTERA” dır. Bu kelimeyi oluşturan harflerin sayısal değeri 801 yapar. Aynı şekilde eski Yunan alfabesinin ilk harfi olan Alfa’nın sayısal […]

Okumaya Devam Et

At ve Koç Define İşareti

At Define İşareti At sembolü Güneş’in tarihi bir imi olarak görülür. Arkeologlar atın ilk defa Ukrayna’da evcilleştirildiğini ileri sürer. Bu motif zenginliği, refahı, bolluğu ve hızı simgeler. Anadolu’da zaman zaman görülen bir semboldür. Asıl uygulanma sebebi olarak biz atın sadakatinin önemini ortaya koymak istiyoruz. Bazen görülen köpek motifinde de olduğu gibi; bir mezar yakınına bu […]

Okumaya Devam Et

İşaretlerin Farklı Anlamları

İşaretler Hakkında İşaretler hakkında şunu belirtmekte fayda vardır: Konulan her işaret; her yerde aynı anlama gelecek diye bir kural yoktur. Gerçi, bazı işaret ve semboller asırlar boyunca aşağı yukarı aynı düşünceleri ifade etmiştir ama hiç kimsenin aynı anlamı çıkaramayacağı ya da hiç anlayamayacağı işaretler de vardır. Bu tür yalnız o sembolü yapan kişinin kendisine özel […]

Okumaya Devam Et

Yasal Aramalar ve İşareti Bulmak

İşareti Bulmak Sorununuz Olmasın Definecilerin yer arayıp bulmada asıl sıkıntıları işaretleri bulmak değil, bulunan işaretleri okuyup çözebilmektir. Aslında pek çok zaman bir definenin hemen yanı başında gezilir, dolaşılır; ama farkına varılamaz hatta üzerine basılır, yine de bunun bilincinde olunamaz. Çünkü çoğu defineci ne yaptığını, ne yapmak istediğini bilmemektedir. Özellikle arazi üzerinde arama yapılacağı zaman kişiler […]

Okumaya Devam Et

Definede Harf ve Rakam Mantığı

Harf ve Rakam Her rakam ve her harf define işareti demek değildir. Bunun için biz karşılaştığımız her insana araştırma, sorma ve istişare tavsiyesinde bulunuyoruz. Defineciliğin bir kazı işi olamayacağını, öncelikle sormak, sorgulamak ve ihtimalleri güçlendirmek sanatı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Şayet Anadolu’da her rakam ve her yazı bir defineye işaret olsa idi Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün […]

Okumaya Devam Et

İşaretlerin Mantığı

İlk İnsanlardan Gelir İlk insanların işaretleme ve işaretlerle duygularını anlatmaları ilk önce günlük hayat sıkıntılarını gidermeye yönelikti. Daha sonra bu yolu ekonomik alanlarda (mal alışverişi, para uygulamaları, hesap yapma vb.) kullanmaya başladılar. Bizim burada işaretler olayını incelerken asıl üzerinde duracağımız yönü define ve gömü alanıdır. Dolayısıyla yazıtbilim de denilen “Epigrafi” biliminin bir bölümüne girmiş oluyoruz. […]

Okumaya Devam Et

Mersin Ören Yerleri

Yumuktepe Höyüğü Mersin Belediyesi sınırları içerisinde, Demirtaş Mahallesi’ndedir. Tırtar-Akkale Mersin-Silifke karayolunun 49.km’sinde, Tırtar Köyü’nün deniz kıyısı tarafındadır. Geç Roma Döneminde kurulmuştur. Kalıntılar arasında saray olabilecek bir yapı, hamam, sarnıç vs. bulunmaktadır. 15.000 ton zeytinyağı alabilecek kapasitedeki yapı halen ayaktadır. İmirzeli Ören yeri Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Kasabası’nın 11km. kuzeybatısındadır. Karaahmetli Köyü’ne bağlıdır. Antik kentte […]

Okumaya Devam Et

Kayseri Ören Yerleri

Kültepe Ören yeri Kayseri-Sivas karayolunun 20.km.sinde yolun 2km. kuzeyindedir. Soğanlı Ören yeri Kayseri-Adana karayolu üzerinde bulunan Yeşilhisar İlçesi’ne bağlı, ilçeye 15km. mesafede Soğanlı Köyü’nün içindedir. Elliye yakın kaya kilise ve mağarası bulunduğu anlaşılmakla beraber, ancak Balıklı Gök, Tokalı, Karabaş, Yılanlı, Kubbeli, Geyikli ve St. Barba kiliseleri gezilebilmektedir. Bu kiliselerin hepsinde de İsa ve havarilerini konu […]

Okumaya Devam Et

Elazığ Ören Yerleri

Harput Harput’ta günümüze ulaşmış çok sayıda, çeşitli dönemlere ait yapı bulunmakta olup bunlardan en önemlileri Meryem Ana Kilisesi, İç (Süt) Kale, Ulu Cami, Esediye Camii, Alacalı Mescit, Kale Hamamı, Hoca Hamamı ve Cemşit Bey Hamamı’dır. Palu Palu Kalesi’nde bulunan ve Urartu Kralı Menua’ya ait çivi yazılı yazıt dışında, Osmanlı Dönemi yapılarından Alacalı Mescid, Cemşid Bey […]

Okumaya Devam Et