Ayak İzi Define İşareti

Defineciliğin belki de en çok aranan ya da bilinen sembolüdür. Arazilerde bulunması bakımından bu işle uğraşan insanlar ömürlerinin büyük bir kısmını bu işaretin peşinde geçirirler dersek çok da yanlış olmayacaktır.

Doğal erozyonlar, kar, yağmur ve değişik sebeplerle uzun geçen zamanların aşındırdığı kalkerli kayalarda görülen oyuklar, yine bu kesim tarafından yanlış bir biçimde ayak izi olarak algılanır.

Büyük işarette bulunması gerekli olan saklantı tam tamına 10 adım sonrasındadır.

İkinci tek ayak ise parmaklarıyla birlikte belirgin olan bir işarettir ve onun emaneti de 11 adımdadır.

Tek Ayak Define İşareti

Defineciliğin önemli çıkış malzemelerinden birisidir. Tek ayak mutlaka parmaklarıyla çizilir. Doğadaki ayağa benzeyen tabii oyuklar ayak sembolüyle çokça karıştırılır.

Tek ayağın olduğu istikamette hemen 3–7 veya 10 adım mesafelerde bir define bulunma ihtimali yüksektir. (Ancak bu konuda 111 adım diyenler de vardır.) Başparmak üzerinde bir mercimek/nohut tanesi gibi kabartma varsa bu 40–70 veya 111 metre ilerideki bir gömünün kesin işaretidir.

Bunlarla beraber geçmiş uygarlıkların bir sembolü olarak yerleşkelerde görülecek bir ayak işareti, oranın bir genelev olduğunun habercisidir.

Ayak resmi mermer mezar taşlarında ve kabartma İse yatan ölü ile ilgilidir ve onun hayat hikâyesinden bir parçadır. Defineye ait değildir.

Ayak izi ile ilgili olarak kendilerinden bilgi aldığımız çok eski yılların definecisi olan bir kişi de bize aşağıdaki şu bilgilerin kayda değer olduğunu ifade etti. Bize ait olmayan bu anlatımı da aynen alıyoruz:

“Bir ayak yön gösterir. Tek ayak yerdeki sabit kayada ise durulur. Ayak parmakları istikametinde dikkatlice bakılarak çukur veya küçük bir tümsek aranır. Sizi mutlaka ikinci bir işarete götürecektir. Sol ayak ise sol tarafa bakınız. Sağ ise sağ tarafa bakınız. “Sânî” denilen ikincisini bulamazsanız, saklı şeyi de bulamazsınız. Bu mesafe genelde üç adımdan aşağı olmaz. Çoğunlukla tek ayak çok hassas bir biçimde ölçülür. Her santimetresi 72–78 cm olarak hesaplanır. Bir başka ölçüm de tek ayak yönünde; bir adım 120 cm olmak üzere 10 adım sayılır.

Ayak izi mağarada olursa; tabanda, tavanda veya duvarda oyma ya da çizme ise kuvvetle muhtemel ki yakın bir yerde toprağa basıldığında çalışacak bir tuzak vardır. Bu tuzaklar tehlikelidir. Tavandan kum ya da toprak boşalması ayak izli mağaralardadır.(Bazı Tümülüsler gibi).Mağara içindeki tuzağa işaret olan ayaktaki resmin parmakları açık ise tuzak birden fazladır.

Yan yana duran iki ayak izi durmayı belirtir. Ayak izlerine kendi ayak izlerini koy. Görüş istikametinde değişik ne varsa mantığınızı çalıştırınız ve izleyiniz. Mutlaka dikkati çeken bir belirti bulacaksınız. Takip et ve başarılı ol. Maharetini kullan.”