Alacahöyük Ören yeri

Alacahöyük, Çorum’un 45km. güneyinde, Alaca İlçesi’nin 17km. kuzeybatısında yer almaktadır.

Boğazköy Örenyeri

Boğazköy (Hattuşaş) ören yeri, Çorum İli’nin 82km. güneybatısında yer almakta olup Ankara’ya uzaklığı ise 208 km’dir.

Boğazköy – Hattuşaş Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı

Hattuşaş kalıntılarına 2km. uzaklıktadır.

Yazılıkaya Tapınağı

Hattuşaş ören yerinin 2km. kuzeydoğusunda yer alan Yazılıkaya Tapınağı, önünde Hitit mimari özelliklerinin yansıtıldığı iki kaya odadan oluşmaktadır.

Kazı çalışmaları sonucunda anıtsal mabet-saray kompleksi içinde Hitit tarihine ve kültürüne ışık tutacağı düşünülen 3000’i aşkın çivi yazılı belge bulunmuştur. Çorum Müzesi’nde korunan, dini ve siyasi konuları içerdiği bilinen ve birçoğunun da mektup olduğu anlaşılan tabletler dışında, çeşitli formalarda seramikler, metal aletler, üçgen objeler, obsidyenden yapılmış süs eşyaları ve mühür baskıları da ortaya çıkarılmıştır.

Pazarlı Örenyeri

Alaca’nın 30 km. kuzeyindeki Çikhasan bölgesindedir. Bu dönem levhalarında yürüyen savaşçılar, aslan-boğa mücadelesi, kentaur, grifon bezemeli hayat ağacına tırmanan dağ keçileri tasvir edilmiştir. Bu terracottalar (pişmiş toprak levhalar) Anadolu arkeolojisinin M.Ö. 7.-6. yüzyıla ait en güzel örnekleri arasında yer almaktadır.

Eskiyapar Ören yeri

Alaca İlçesi’nin 5km. batısında, Alaca-Sungurlu yolu üzerinde, Boğazköy’ün 25km. kuzeydoğusunda, Alacahöyük’ün ise 20km. güneydoğusunda yer almaktadır.

Höyükte Hitit tabakaları altında yer alan Eski Tunç Çağı tabakalarında yapılan çalışmalarda, bir evin tabanı altında altın ve gümüş objelerden oluşan bir defineye rastlanmıştır. Gümüş vazolar, Suriye şişesi, gümüş merasim baltası, değişik tiplerde altın iğne, boncuk, küpe ve bileziklerden oluşan define, bir taraftan Alacahöyük, Kültepe, diğer taraftan Troya, Poliochni ve Kuzey Suriye-Mezopotamya buluntularıyla benzerlik göstermektedir. Bu buluntular halen Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmektedir.