Balık Sembolü Nedir?

Hıristiyanlığın sembolü olan bu balık, bolluğu, vaftizi, yenilenme gücünü ve kurbanı betimler. Bazen stellerde özenle ve itinayla işlenmiş olarak karşımıza çıkar.

Balık sembolünün Hıristiyanlar tarafından nasıl kullanılmaya başlandığına dair birçok hipotez olsa da hiçbirinin kesinliği kanıtlanamamıştır. Yine de bu hipotezlerden en büyük ihtimali barındıran, Hıristiyanlığın kutsal metinlerinde geçen bir ifadenin balık sembolizmine yol açtığıdır; Hz. İsa mucizevî bir şekilde 5000 insanı ekmek ve balıkla doyurmuştur.

Bir balığı andıran bu sembol, Roma döneminde ilk Hıristiyanlar tarafından kullanılan gizli bir semboldü. Dini inançları sebebiyle hor ve hakir görülen, hatta işkenceler maruz bırakılan ilk Hıristiyanlar bu sembolü kendi aralarında bir tanışma aracı olarak kullanıyorlardı.

Hıristiyanlardan önce de çeşitli anlamlarda farklı şeyleri temsilen balık sembolleri kullanılmıştır. Bunlardan birisi bereket sembolü olması idi. Yine de bir balık sembolünü en yoğun kullananlar, bugünkü bulgu ve bilgilere göre, ilk Hıristiyanlardır.

Matematikçi Pisagor’un bir iddiasına göre balığın mistik anlamdaki ölçüsü olarak 153 rakamıdır. Yine İncil’de geçen bir kıssaya göre Hz. İsa havarilerine balık tutmada yardım ederken kendisi tam olarak 153 balık tutmuştur.

Balık İşareti Görürseniz

Bu noktadan hareketle bu sembol arazide veya define ile ilgili bir mekânda görüldüğü zaman oradaki şartlara göre 153 cm. veya 153 metre gibi bir uzaklıkta emanet aranmalıdır denilen defineci söylemleri vardır.

Şu hususu da belirtelim: definecilik anlamında olaya bakıldığı zaman bu sembolün su ve suyla ilgili olan bir mekânda bulunması gerekmektedir. (Akarsu-göl vb.)

Her türlü durumda balık motifinin bulunduğu bölge çok büyük bir ihtimalle bir mezar alanının da içine alındığı bir bölgedir.