Dönem Yöneticileri

İşgallere, darbelere, soygunlara karşı hazinelerini ve paralarını korumak veya çocuklarının gelecekte yeniden iktidar ve krallık kurmasına yardımcı olmak adına gereken servetler, çok gizli yerlere konularak, gelecek için yatırımlar yapmışlardır. Uzun yıllar kendileri dışında kimsenin ulaşamaması için planlı ve iyi bir şekilde saklanmıştır.

Birçoğu suikastlarla öldürüldüğünden, servetleri yüzyıllarca sakladıkları yerlerde kalmıştır.

Roma döneminde suikast sonucunda ölen imparator Sezar’ın şahsi servetinin yeri kendisinin ölümüyle birlikte tespit edilememiş ve günümüzde halen gizemini korumaktadır.

Yine yakın dönemlerde devrik İran şahının yeni rejimden sakladığı büyük serveti tesadüfen bir çobanın girdiği mağarada ortaya çıkmıştır. Yeni rejim tarafından el konulan servet 12 tır ile taşınmıştır. 

Şahsi Gömüler

Hayatları boyunca çalışıp sahip oldukları servetleri eşkıyalardan, hırsızlardan hatta bazen kendi aile fertlerinden gizlemek zorunda kalmışlardır. Bu saklama iki türlü gerçekleşmiştir.

Birincisi servetin büyük bir kısmı daha kalıcı olarak gizlenmiş. İkincisi ise servetin küçük bir kısmı kasa gibi kullanmak maksadıyla duvar içine ve kolay ulaşılabilecek yerlere saklanmış, ihtiyaç oldukça azar azar alınarak ihtiyaçları için kullanılmıştır.

Özellikle eski dönemlerde paradan para kazanma yöntemi olan tefecilikle iştigal eden çok sayıda insanların olduğu ve servetlerini yukarıda bahsi geçen yöntemlerle saklayıp korudukları bilinen bir gerçektir. Defineci bu servetleri ortaya çıkarmak için detektör kullanarak arar ve tespitler yapar

Göç

Göçe bağlı gizlenen ve terk edilen servetler birkaç faktör halinde sıralanabilir.

1) Eski tarihlerde birçok kavim göçebe halinde yaşıyordu. Sürekli, verimli toprak ve elverişli iklim arayışı içindeki bu topluluklar, yanlarında taşıyamayacakları servetlerini iklimler ve koşullar elverişli duruma geldiğinde tekrar o bölgeye yerleştiklerinde kullanmak üzere saklarlar veya gömerlerdi, defineci dedektör yardımıyla bunları arar.

2) Savaşlar yüzünden yaşadıkları köylerden kendilerini güvende hissedecekleri veya savaşın etkilerinden uzaklaşmak için geçici olarak başka ülke, şehir ve köylere kalmayı planlayarak giden insanların sakladıkları değerli eşyalar ve servetler, defineci dedektör yardımıyla bunları arar.

Dünya savaşları sonucunda göç etmeye ve yer değiştirmeye mecbur kalınmış, defineci bu tür göç hareketleri olan yerleri araştırır. Aradıkları yerler o dönem yaşanılan binalar, duvar içleri, bahçeler, su kuyuları ve çevreleridir. Buna benzer yerlerdeki saklı defineler ancak dedektör gibi bir teknolojiyle tespit edilebilir.