Kültepe Ören yeri

Kayseri-Sivas karayolunun 20.km.sinde yolun 2km. kuzeyindedir.

Soğanlı Ören yeri

Kayseri-Adana karayolu üzerinde bulunan Yeşilhisar İlçesi’ne bağlı, ilçeye 15km. mesafede Soğanlı Köyü’nün içindedir.

Elliye yakın kaya kilise ve mağarası bulunduğu anlaşılmakla beraber, ancak Balıklı Gök, Tokalı, Karabaş, Yılanlı, Kubbeli, Geyikli ve St. Barba kiliseleri gezilebilmektedir. Bu kiliselerin hepsinde de İsa ve havarilerini konu alan freskler bulunmaktadır.

Kültepe-Kaniş-Karum Ören yeri

Kayseri Müzesi’ndeki eserlerin kaynağını temsil eden Kültepe, eski ismiyle Kaniş, Kayseri’nin 21km. kuzeydoğusunda eski Kayseri-Sivas; Kayseri-Malatya anayolu üzerindedir

Burada bulunan belgeler Anadolu’nun en eski yazılı belgeleridir. Anadolu tarihi burada başlamıştır. Kaniş’in en önemli özelliği budur. Kültepe-Kaniş Anadolu’daki bu ticaret sisteminin baş şehridir. Aynı zamanda Kaniş Krallığı’nın da merkezidir.

Hitit sanat üslubunun Eski Hitit Krallığı (1650) kurulmadan önce geliştiğini kanıtlayan buluntuların, -damga mühürlerin, kurşun, tunç, fildişi, gümüş kadın ve erkek tanrı heykelciklerinin- sayısı az değildir. Bunlar arasında eski Babil tesirini gösteren heykelciklerin yanı sıra Kuzey Suriye’den ithal edilmiş fayans heykelcikleri de vardır. Bu, uluslararası bir ticaret merkezinde beklenmesi gereken bir özelliktir.