Tarihsel Yer İsimleri

Ülkemizde define arayıcılarının en çok sıkıldıkları konulardan bir tanesi de eski yer adlarının bilinmesidir. Genellikle haritalarda ve vasiyetlerde yer adları yazılırken kendi dönemindeki isimler kullanıldığı için, Cumhuriyet sonrası verilen isimlerle uyuşmamaktadır. Bu başlık altında Türkiye’deki bütün değişen yer adlarını yazmamızın mümkün olmadığı takdir edilecektir. Ancak bu konuda geniş bilgi sahibi olmak ve araştırma ihtiyacı duyanlar […]

Okumaya Devam Et

Ayı Pençeleri Define İşareti

Ayı Pençesi Nedir? Bu ayı pençesi, hayvanın genel yaşam biçimlenmesinden kaynaklanan bir düşünceyle olsa gerek; orman muhafızı veya ormanda bir gözetleyici ile ilişkilendirilir. Bu motif cesurluğu bilgeliği gücü ve bereketi de simgeler. Kayalık Alan ve Mağaralar Kayalık bir alanda, ya da mağaralar ve yakınında tek başına bulunduğu takdirde; çevrede tek ayağı noksan çizilmiş bir ayı […]

Okumaya Devam Et

Mısır Alfabesinin Önemi

Eski Mısır Alfabesi Ülkemizde Tarsus, İskenderun ve bazı güney illerimiz gibi bölgelerde Mısır kültürünün etkilerini yer yer görmek mümkündür. Tarihi seyri bakımından Firavun uygarlığının bazı temel alfabe ve rakam simgelerini öncellikle ele almak uygun düşecektir. Firavun uygarlığının alfabetik modeli bilindiği gibi temel şekliyle “Hiyeroglif”tir. Bunun en büyük özelliği ise yazının harflerle değil, tamamen resimlerle, simgelerle […]

Okumaya Devam Et

Define İşaretlerinin Farklı Anlamı

İşaretlerde ki Farklı Anlamlar İşaretler hakkında şunu belirtmekte fayda vardır: Konulan her işaret; her yerde aynı anlama gelecek diye bir kural yoktur. Gerçi, bazı işaret ve semboller asırlar boyunca aşağı yukarı aynı düşünceleri ifade etmiştir ama hiç kimsenin aynı anlamı çıkaramayacağı ya da hiç anlayamayacağı işaretler de vardır. Bu tür yalnız o sembolü yapan kişinin […]

Okumaya Devam Et

Define İşaretlerinin Mantığı

İşaretlerin Mantığı  İlk insanların işaretleme ve işaretlerle duygularını anlatmaları ilk önce günlük hayat sıkıntılarını gidermeye yönelikti. Daha sonra bu yolu ekonomik alanlarda (mal alışverişi, para uygulamaları, hesap yapma vb.) kullanmaya başladılar. Bizim burada işaretler olayını incelerken asıl üzerinde duracağımız yönü define ve gömü alanıdır. Dolayısıyla yazıtbilim de denilen “Epigrafi” biliminin bir bölümüne girmiş oluyoruz. Bu […]

Okumaya Devam Et

Define İşareti ve Define Sembolu

Sembol Nedir? Sembol kelimesinin kökeni, eski Mısır dilindeki “symbolon” sözcüğünün Grekçeye (eski yunan dili) geçmiş halidir. “birlikte tartışmak, birlikte birleştirmek, bir arada toparlayıp bağlamak” anlamlarına gelir. Sembol, kimi sözlüklerde “daha soyut bir şeyi anlatmaya yarayan daha somut şey” ya da “evrensel yasa, ilke, bilgi ve fikirleri açıklayan işaretler” olarak tanımlanır. Sembolizm kısaca, “evrensel bilgi ve […]

Okumaya Devam Et

Define İşaretlerinin Dili

İşaretler Elinizdeki kitap sizlerinde takdir edeceğiniz gibi Türkiye’de bir ilk olması nedeniyle inanıyoruz ki büyük bir boşluğu dolduracaktır. Bununla beraber bu bölümde girdiğimiz işaretler konusunda bazı noktalara da dikkatinizi çekmek istiyoruz: Birincisi; biz bu alanda her şeyi biliyoruz diye ortaya çıkmış değiliz. Zira semboller dünyası sadece bizim değil; bugüne kadar Dünya’da hiç kimsenin kalkıp ta […]

Okumaya Devam Et

Din Adamları ve Maden İşletilen Yerler

Din Adamları Eski dönemlerde en büyük finans kurumları kiliseler en büyük finans uzmanları da din adamlarıydı. Servetlerinin temelini bağışlar ve vergiler oluşturuyordu. Kiliseler, manastırlar o dönemde yaşamın birçok alanında etkili ve söz sahibiydiler. Para alış verişi, tefecilik gibi işlerle iştigal ediyorlardı. Ayrıca savaşa giden ve gönderilen insanların malvarlıklarını ve servetlerini kiliselere bağışlamaları zorunlu idi. Buradaki […]

Okumaya Devam Et

Dönem Yöneticileri, Şahsi Gömüler ve Göç

Dönem Yöneticileri İşgallere, darbelere, soygunlara karşı hazinelerini ve paralarını korumak veya çocuklarının gelecekte yeniden iktidar ve krallık kurmasına yardımcı olmak adına gereken servetler, çok gizli yerlere konularak, gelecek için yatırımlar yapmışlardır. Uzun yıllar kendileri dışında kimsenin ulaşamaması için planlı ve iyi bir şekilde saklanmıştır. Birçoğu suikastlarla öldürüldüğünden, servetleri yüzyıllarca sakladıkları yerlerde kalmıştır. Roma döneminde suikast […]

Okumaya Devam Et

Korsanlar, Eşkiyalar ve Çeteler

Korsanlar, Eşkiyalar, Çeteler Kimlerdir? Denizlerde Korsanlar ticaret gemilerini, Karada Eşkıyalar birçok ticaret kervanını, çetelerinde göçebe olarak yaşayan küçük toplumları yağmalayarak, elde ettikleri servetleri başkalarının eline geçmemesi için planlı bir şekilde kolay bulunamayacak saklama metotları ile gömmüş veya gizlemiş oldukları bilinmektedir. Tekrar gelip sakladıkları bu servetleri almak adına, işaretler ve nirengi noktaları kullanmışlardır. Bu servetlerin kendileri […]

Okumaya Devam Et