Deve Define İşareti

Antik Kültürlerde Deve Antik kültürlerde ve arkeolojik kontekstlerde deve sembolü kullanıma alınmamıştır. Daha ziyade Afrika ve Ortadoğu’nun günlük yaşamında önemli yer tutan bu hayvana ait figürler batılı insanın dünyasında kendine pek yer bulamamıştır. Buna karşın batı ve doğu ülkelerinin coğrafi anlamda ortasında yer alan Anadolu coğrafyasında yaşayan insan toplulukları, bu hayvana yoğun ilgi göstermiş ve […]

Okumaya Devam Et

Güvercin ve Kartal Define İşareti

Güvercin Define İşareti Definecilik ve arkeolojinin epigrafisi alanında ise güvercinin farklı bir bakış yönü vardır. İslam Ebced’inde olduğu gibi eski Yunan harf sayılama sisteminde güvercin belli başlı bazı ifadelerin sembolü olmuştur. Güvercinin Grek dilindeki karşılığı “PERİSTERA” dır. Bu kelimeyi oluşturan harflerin sayısal değeri 801 yapar. Aynı şekilde eski Yunan alfabesinin ilk harfi olan Alfa’nın sayısal […]

Okumaya Devam Et

At ve Koç Define İşareti

At Define İşareti At sembolü Güneş’in tarihi bir imi olarak görülür. Arkeologlar atın ilk defa Ukrayna’da evcilleştirildiğini ileri sürer. Bu motif zenginliği, refahı, bolluğu ve hızı simgeler. Anadolu’da zaman zaman görülen bir semboldür. Asıl uygulanma sebebi olarak biz atın sadakatinin önemini ortaya koymak istiyoruz. Bazen görülen köpek motifinde de olduğu gibi; bir mezar yakınına bu […]

Okumaya Devam Et

Lamba ve Deliklitaş Define İşareti

Lamba Define İşareti Definecilikte önemli bir yer işgal eden lamba sembolü, bulunduğu yerde mutlak bir saklama veya gizleme mekânını ifade ediyor demektir. İçine eski zamanlarda yağ, sonraki çağlarda ise gaz vb. maddeler doldurulan lamba, sembol olarak içerisi doldurulmuş bir odanın anlatımıdır. İçi dolu olan bu odanın bir de ulaşım ya da bilinen tabiriyle giriş noktası […]

Okumaya Devam Et

Ateş ve Kuyu Define İşareti

Ateş Define İşareti Ocak işareti genellikle bir aile yapılanmasının işaretidir. Ancak bununla beraber evlerde kullanılan fırın, ocaklık gibi iç mekânların bulundukları alanlar önem arz eder. Ateş ‘od’ demektir. Oda kelimesi bundan türemiştir. Ateş simgesinin olduğu yerde şayet tek bir oda ya da birkaç odadan müteşekkil yerde bir ana oda varsa; işte burası ateşin yandığı, ısınılan […]

Okumaya Devam Et

Küp ve Koltuk Taşı Define İşareti

Küp Define İşareti Define ile uğraşan ya da uğraşmayan özellikle çiftçi halkımızın pek çoğu tarlasında veya arazilerde zaman zaman pişmiş topraktan bir küp bulabilmektedirler. Bunlar genellikle boşturlar. İçlerinde bazen kök boya, çok ince elenmiş kum ya da bir metal veya kemik parçası çıkabilir. Boş bir küpün yerde bulunması çevrede bir mezarın varlığını haber veriyor olabilir. […]

Okumaya Devam Et

Ayak İzi ve Tek Ayak Define İşareti

Ayak İzi Define İşareti Defineciliğin belki de en çok aranan ya da bilinen sembolüdür. Arazilerde bulunması bakımından bu işle uğraşan insanlar ömürlerinin büyük bir kısmını bu işaretin peşinde geçirirler dersek çok da yanlış olmayacaktır. Doğal erozyonlar, kar, yağmur ve değişik sebeplerle uzun geçen zamanların aşındırdığı kalkerli kayalarda görülen oyuklar, yine bu kesim tarafından yanlış bir […]

Okumaya Devam Et

Kaz Define İşareti ve Tavuk Define İşareti

Tavukayağı Önemi Tavukayağı pek çok araştırmacının kendi anlamında değerlendirmediği motiflerden bir tanesidir. Soy bilimde gençliğine karşı dünyayı korumasını vurgulayan enfes bir motiftir. Genç ama akıllı bir insanın ifadesini taşır. Aynı zamanda bunlar genç insanın bilgi için –araştırmalarında- rehberliği ve yönünü tasvir eder. Kaz ayakları, uyanıklığa karşın uyarıyı ima etmesi ile birlikte; ruhu ve canı da […]

Okumaya Devam Et

Definede Balık Sembolü

Balık Sembolü Nedir? Hıristiyanlığın sembolü olan bu balık, bolluğu, vaftizi, yenilenme gücünü ve kurbanı betimler. Bazen stellerde özenle ve itinayla işlenmiş olarak karşımıza çıkar. Balık sembolünün Hıristiyanlar tarafından nasıl kullanılmaya başlandığına dair birçok hipotez olsa da hiçbirinin kesinliği kanıtlanamamıştır. Yine de bu hipotezlerden en büyük ihtimali barındıran, Hıristiyanlığın kutsal metinlerinde geçen bir ifadenin balık sembolizmine […]

Okumaya Devam Et

Çözülemeyen İşaretler

Çözümsüz İşaretler Doğada bulduğunuz işaretleri asla tahrip etmeyiniz. Çözemediğiniz ve anlamlarını merak ettiğiniz her türlü işareti imkânlarınız ölçüsünde fotoğraf makinesi ya da kamerayla kontrol altına alınız. Bulduğunuz materyal bir tarihi eser, (sütun, sütun başı, mezar steli vb.) ya da arkeolojinin alanını ilgilendiren bir durum olursa buradaki tabloyu hiçbir şekilde ellemeden ve en kısa zamanda bulunduğunuz […]

Okumaya Devam Et