Korsanlar, Eşkiyalar, Çeteler Kimlerdir?

Denizlerde Korsanlar ticaret gemilerini, Karada Eşkıyalar birçok ticaret kervanını, çetelerinde göçebe olarak yaşayan küçük toplumları yağmalayarak, elde ettikleri servetleri başkalarının eline geçmemesi için planlı bir şekilde kolay bulunamayacak saklama metotları ile gömmüş veya gizlemiş oldukları bilinmektedir.

Tekrar gelip sakladıkları bu servetleri almak adına, işaretler ve nirengi noktaları kullanmışlardır. Bu servetlerin kendileri dışında birilerinin almaması için yanıltıcı işaretler kullandıkları ve ölümcül tuzaklar hazırladıkları bilinmektedir.

Defineci iz ve işaretleri takip ederek, detektör yardımı ile bu servetleri bulmaya çalışır.