Küp Define İşareti

Define ile uğraşan ya da uğraşmayan özellikle çiftçi halkımızın pek çoğu tarlasında veya arazilerde zaman zaman pişmiş topraktan bir küp bulabilmektedirler. Bunlar genellikle boşturlar. İçlerinde bazen kök boya, çok ince elenmiş kum ya da bir metal veya kemik parçası çıkabilir.

Boş bir küpün yerde bulunması çevrede bir mezarın varlığını haber veriyor olabilir. Bunlar bazen korugan veya çakıl mezar olabilmektedir. Örneğin; iki adet boş küpün olması çevrede –muhtemelen- doğu batı istikametli iki adet tümülüsün habercisidir. Bu tür küplerin içinde olan malzeme, tümülüsteki kişilerin yaşam ve statüleri hakkında bir bilgiyi bize verebilir.

Her hangi bir yerde bir küpün bulunması, orada kesin para işareti olarak algılanmamalıdır. Çevrede yapılacak sağlıklı bir arazi gözlemi, arayıcıyı sağlıklı bir konuma taşıyacaktır.

Koltuk Taşı Define İşareti

Kendilerinden daha eskiye dayanmasına rağmen; Frigya inanç sisteminin tanrıçası olan Kybele (Kibele)’nin kayalıklarda ve dağlarda gezdiği inancına dayanılarak, onun oturması için yapılmış motiflerdir. Ancak aynı motifi define saklayıcılar da kullanmışlardır.

Bu tür yerlerin ören bölgesi veya yakını olması hasebiyle bu çevrelerde yaşayan insanlar koltuk taşlarını nirengi noktası olarak seçmişler ve onlara belli bir mantık çerçevesinde defineleri yerleştirmişlerdir. Bunu çok doğal karşılamak gerekir. Zira defineciliğin ana unsurlarından ve hatta en önemlisi belli nirengi noktalarının hem gömücü ve hem arayıcı açısından özenle tespit edilebilmesidir.

Definecilik açısından bir rivayet ya da gözleme dayanan bir durum söz konusu ise ve işlenmiş taşın gerçekten koltuk taşı olduğundan emin olunursa o takdirde şu hususlara dikkat edilmelidir:

(Doğruluğunu kesin teyit edemeyeceğimiz bize ait olmayan hususlardır.)

  • Öncelikle koltuğun ön kısmı aşağıda bir dere gibi vahaya bakıyor olmalıdır.
  • Koltuğa oturunca ayaklar yere değecek biçimde bir kaide varsa para orada aranmalıdır.
  • İki adet kol yastığı varsa para öndeki istikamette ve bir kuyu içindedir.
  • Tek kol yastığı varsa boş olan tarafta aranmalıdır.
  • Koltuk iki kişinin oturacağı kadar geniş ise; oturulan kısımda horasan ile kaplı bir alandadır.