At ve Koç Define İşareti

At Define İşareti At sembolü Güneş’in tarihi bir imi olarak görülür. Arkeologlar atın ilk defa Ukrayna’da evcilleştirildiğini ileri sürer. Bu motif zenginliği, refahı, bolluğu ve hızı simgeler. Anadolu’da zaman zaman görülen bir semboldür. Asıl uygulanma sebebi olarak biz atın sadakatinin önemini ortaya koymak istiyoruz. Bazen görülen köpek motifinde de olduğu gibi; bir mezar yakınına bu […]

Okumaya Devam Et