Define İşaretleri ve Anlamları - Kapak

Define İşaretleri ve Anlamları

Define, genellikle gizemli ve esrarengiz hazine arayışlarını çağrıştıran bir kavramdır. Define avcıları, genellikle tarihî ve efsanevî hikayelere dayanan yeraltı hazinelerini bulmak için işaretler ararlar. Bu işaretler, genellikle gizlenmiş hazineye yol gösteren belirli işaretler veya semboller olarak bilinir. Define avcılarının en büyük arzusu olan bu hazine işaretleri, genellikle mitlerle, hikayelerle ve gizemle çevrilidir. Define İşaretlerinin Çeşitleri […]

Okumaya Devam Et

İşaretlerin Mantığı

İlk İnsanlardan Gelir İlk insanların işaretleme ve işaretlerle duygularını anlatmaları ilk önce günlük hayat sıkıntılarını gidermeye yönelikti. Daha sonra bu yolu ekonomik alanlarda (mal alışverişi, para uygulamaları, hesap yapma vb.) kullanmaya başladılar. Bizim burada işaretler olayını incelerken asıl üzerinde duracağımız yönü define ve gömü alanıdır. Dolayısıyla yazıtbilim de denilen “Epigrafi” biliminin bir bölümüne girmiş oluyoruz. […]

Okumaya Devam Et

Define İşareti ve Define Sembolu

Sembol Nedir? Sembol kelimesinin kökeni, eski Mısır dilindeki “symbolon” sözcüğünün Grekçeye (eski yunan dili) geçmiş halidir. “birlikte tartışmak, birlikte birleştirmek, bir arada toparlayıp bağlamak” anlamlarına gelir. Sembol, kimi sözlüklerde “daha soyut bir şeyi anlatmaya yarayan daha somut şey” ya da “evrensel yasa, ilke, bilgi ve fikirleri açıklayan işaretler” olarak tanımlanır. Sembolizm kısaca, “evrensel bilgi ve […]

Okumaya Devam Et