Din Adamları ve Maden İşletilen Yerler

Din Adamları Eski dönemlerde en büyük finans kurumları kiliseler en büyük finans uzmanları da din adamlarıydı. Servetlerinin temelini bağışlar ve vergiler oluşturuyordu. Kiliseler, manastırlar o dönemde yaşamın birçok alanında etkili ve söz sahibiydiler. Para alış verişi, tefecilik gibi işlerle iştigal ediyorlardı. Ayrıca savaşa giden ve gönderilen insanların malvarlıklarını ve servetlerini kiliselere bağışlamaları zorunlu idi. Buradaki […]

Okumaya Devam Et