Mısır Alfabesinin Önemi

Eski Mısır Alfabesi Ülkemizde Tarsus, İskenderun ve bazı güney illerimiz gibi bölgelerde Mısır kültürünün etkilerini yer yer görmek mümkündür. Tarihi seyri bakımından Firavun uygarlığının bazı temel alfabe ve rakam simgelerini öncellikle ele almak uygun düşecektir. Firavun uygarlığının alfabetik modeli bilindiği gibi temel şekliyle “Hiyeroglif”tir. Bunun en büyük özelliği ise yazının harflerle değil, tamamen resimlerle, simgelerle […]

Okumaya Devam Et